รู้ยัง!! ??? ประเภทการพิมพ์รับสกรีนเสื้อแบบเจาะลึก

ประเภทการพิมพ์สกรีนแบบเจาะลึก จะต้องคำนึงถึงอุปกรณ์และเทคนิคสำหรับการรับสกรีนเสื้อในรูปแบบต่าง ๆ เพราะการสกรีนเสื้อมีหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสกรีนแบบดิสชาร์จ หรือการสกรีนแบบรีซิสต์  ฯลฯ การรับสกรีนเสื้อส่วนใหญ่จะแตกต่างในเรื่องของการใช้เนื้อผ้า  ซึ่งความแตกต่างของชนิดผ้าจะทำให้ผู้รับสกรีนเสื้อต้องทำการเลือกให้ดีก่อนที่จะลงมือในการหาโรงงานสกรีนเสื้อนั้น ๆ  หรือรับออเดอร์ลูกค้าในการรับสกรีนเสื้อ สิ่งสำคัญคือ การสกรีนแต่ละแบบนั้นมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกัน ใช้องค์ประกอบของสีไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราต้องเลือกใช้ให้ถูกกับงานที่ได้รับ

รับสกรีนเสื้อ

เรียนรู้ประเภทการรับสกรีนเสื้อ

การเรียนรู้การใช้เครื่องสกรีนหลาย ๆ แบบ   จะทำให้คุณสามารถหาซื้อเสื้อสกรีนหรือเลือกใช้บริการของการรับสกรีนเสื้อแบบต่าง ๆ ได้โดยที่ตัวคุณเองก็มีความรู้ ซึ่งจะไม่ทำให้โดนเอาเปรียบจากผู้ให้บริการ แม้แต่การใช้กระดาษในการพิมพ์หรือที่ช่างเค้าใช้กันว่ากระดาษทรานเฟอร์ (Tranfer Paper) และใช้แผ่นพิล์มชนิดหนึ่งในการเคลือบลายลงบนตัวเสื้ออีกชั้นหนึ่ง  และสำหรับการใช้กระดาษทรานเฟอร์นี้ ประยุกต์ใช้มาจากการรับสกรีนเสื้อด้วยเครื่องพิมพ์ทรานเฟอร์ที่เป็นที่นิยมในการสกรีนเบอร์เสื้อของนักฟุตบอล

การรับสกรีนเสื้อแบบสกรีนโดยตรง   

ในช่วงแรก ๆ นั้น การรับสกรีนเสื้อจะใช้วิธีการสกรีนแบบ Direct Screen หรือเป็นการรับสกรีนโดยตรง ซึ่งจะต้องอาศัยเครื่องมือในการใช้สกรีนที่มีค่อนข้างมาก  ไม่ว่าจะเป็นการใช้แป้งพิมพ์  และสีชนิดต่างๆ รวมถึงทรัพยากรของคนงานที่จะต้องมีมากตามไปด้วย  ต่างจากการรับสกรีนเสื้อในยุคดิจิตอลที่แต่ละร้านจะต้องหาทางปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ดูทันสมัยมากขึ้น แม้ว่าการพิมพ์เสื้อในยุคนี้จะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็ตาม หากแต่ระบบการรับสกรีนเสื้อในแบบเก่า ๆ ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่บ้าง และมีร้านรับสกรีนเสื้อหลายแห่งเริ่มปรับมาใช้วิธีใหม่ ๆ กันมากขึ้น

การรับสกรีนเสื้อแบบอ้อม

การรับสกรีนเสื้อแบบอ้อม (Indirect Screen)   เป็นการรับสกรีนด้วยวิธีแตกต่างไปจากแบบเดิมอย่างสกรีนแบบตรง Direct Screen เพราะการรับสกรีนเสื้อแบบนี้เป็นการสกรีนแบบถ่ายเทความร้อน  ซึ่งเป็นการอาศัยการพิมพ์ลายสกรีนลงบนกระดาษก่อน หลังจากนั้นจึงนำกระดาษไปอัดหรือกดทับลงบนเสื้ออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเทคนิคนี้สามารถใช้เครื่องพิมพ์ประเภทอิงค์ เจ็ท(Ink Jet) หรือเลเซอร์ ( Laser) พิมพ์ลายสกรีนลงบนกระดาษก่อนได้เลย

 

การลงแป้งจะช่วยลดเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของงานได้ในบางครั้ง ในกรณีรับสกรีนเสื้อหลาย ๆ สีเพื่อลดเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของงาน  ซึ่งจะมีส่วนทำให้คุณภาพงานออกมาสมบูรณ์ที่สุด