ภาพกราฟิกสำหรับงานสกรีนเสื้อ…เลือกอย่างไรไม่ให้ภาพแตก??

การเลือกภาพกราฟิกที่ใช้สำหรับงานสกรีนเสื้อนั้นถูกแบ่งเป็นสองประเภทหลัก ๆ คือ ภาพแบบ bitmap และ ภาพแบบเวคเตอร์  ซึ่งในส่วนของการเลือกภาพกราฟิกประเภทราสเตอร์ (Raster) หรือที่เรียกกันว่าภาพบิทแมพ (bitmap) เป็นการสร้างภาพที่เกิดมาจากการจัดเรียงของจุดสีเล็ก ๆ  โดยมีการนำมาเรียงในแนวดิ่งและแนวระนาบเกิดเป็นภาพ 2 มิติ แบบ กว้าง X สูง  ซึ่งหากมีการขยายภาพขึ้นมาจะเห็นจุดตารางสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ซึ่งเรียกว่า พิกเซล(pixel) โดยหน่วยที่ใช้บอกความละเอียดหรือความหนาแน่นของจุดสีคือ dpi (dot per inch)

สกรีนเสื้อ

ความละเอียดของภาพที่เหมาะกับงานสกรีนเสื้อ 

เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก สำหรับความละเอียดของภาพที่เหมาะกับงานสกรีนเสื้อ เพื่อที่จะนำภาพหรือลายส่งให้ร้านสกรีนเสื้อ ไม่ว่าจะเป็นงานสกรีนแบบบล็อกหรือแบบดิจิตอลปริ๊นท์หากภาพมีความละเอียดไม่พอ  จะทำให้งานที่ออกมาขาดความคมชัดหรือทำให้เกิดภาพแตก ซึ่งอาจไม่สามารถนำไปใช้งานได้ หากเป็นภาพที่มีความละเอียด 72 dpi   หรือขนาดไฟล์ภาพ 196×203 pixel ซึ่งทำให้ขนาดเหมาะสมที่จะสามารถนำมาพิมพ์ภาพได้คือ 2.7X2.8 นิ้ว หากพิมพ์ขนาดใหญ่ก็จะทำให้คุณภาพด้อยลงตามไปด้วย

ภาพราสเตอร์กับงานบล็อกสกรีนเสื้อ

หากลายที่ส่งมาในฟอร์แมทราสเตอร์ นามสกุล Jpeg ,bmp,Tiff ทางร้านจะต้องทำการแปลงภาพให้อยู่ในรูปแบบเวคเตอร์ก่อน  ซึ่งเป็นกระบวนการเตรียมงานก่อนสกรีนเสื้อเพื่อนำไปใช้ในการเตรียมงานและปริ๊นท์ลายลงฟิลม์ ในขั้นตอนนี้ต้อง การภาพที่มีความคมชัดสูง เพื่อนำไปใช้ถ่ายบล็อกในขั้นตอนต่อไป เพราะเหตุนี้จึงทำให้ภาพราสเตอร์ในงานบล็อกสกรีนจึงมีความจำเป็นต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi เพื่อนำไปแปลงเป็นเวคเตอร์ที่มีรายละเอียดสมบูรณ์ที่สุด

ภาพในฟอร์แมทราสเตอร์ที่เหมาะกับงานสกรีนเสื้อ

สำหรับภาพในฟอร์แมทราสเตอร์ที่เหมาะกับงานสกรีนเสื้อ ส่วนใหญ่จะแบบบล็อกสกรีนซึ่งจะเป็นงานที่ไม่มีแสงเงา ไม่มีการไล่เฉด แต่จะเป็นภาพสีทึบเพื่อให้เห็น pixel  แต่ก็สามารถใช้เทคนิคการสกรีนแบบ CMYK และฮาฟโทนกับกราฟิกที่มีการไล่เฉดสีหรือภาพเหมือนได้  ส่วนภาพที่ไม่เหมาะกับงานบล็อกสกรีนคือภาพที่มีแสงเงา ไล่เฉด และเป็นภาพถ่ายงาน สกรีนดิจิตอล  ส่วนความละเอียดในระดับปานกลางที่ 200 dpi ขึ้นไป ก็เพียงพอที่จะทำให้ภาพมีความคมชัดด้วยระยะการมองจากสายตาประมาณ 1 ฟุต สำหรับงานสกรีนเสื้อระบบดิจิตอล

หากเป็นภาพกราฟฟิกประเภทเวคเตอร์  จะใช้วิธีสร้างภาพแบบ 2 มิติ ซึ่งภาพที่ได้จะสามารถย่อขยายได้โดยคุณภาพของภาพไม่เสียไป เป็นการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้เส้นตรงเส้นโค้ง  ทำให้ภาพเวคเตอร์เหมาะที่จะนำไปใช้ได้กับงานสกรีนเสื้อแทบทุกประเภท เพราะสามารถขยายใหญ่ได้เท่าที่ต้องการ  ซึ่งภาพสไตล์เวคเตอร์จะเป็นภาพ 2 มิติเหมือนภาพการ์ตูนไม่มีการไล่แสงเงา โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพเวคเตอร์คือ Adobe Illustrator , , InkScape Corel Draw ,Macromedia Freehand นามสกุลของไฟล์จะเป็น .ai , .eps