ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อคนงานด้วยตัวเอง

การสวมใส่เสื้อคนงานในแต่ละอาชีพนั้น อาจทำให้การดูแลรักษาระหว่างสวมใส่มีความแตกต่างกัน ซึ่งการใส่เสื้อคนงานทำงานแบบที่นั่งเฉยๆ ไม่ต้องทำงานหนัก ไม่ต้องแบกหามอาจจะทำให้การชำรุดของเสื้อน้อยลงหรือแทบไม่มี แต่หากสวมเสื้อคนงานในการทำงานหนักๆ อย่างกรรมกรหรืองานก่อนสร้าง การขนวัสดุอุปกรณ์ หรือแม้แต่การทำการ เกษตร ฯลฯ ที่อาจจะทำให้เกิดการชำรุดเสียหายหนักขึ้น ซึ่งคงไม่ดีแน่หากจะต้องสวมเสื้อขาดๆ ไปโดยไม่ยอมซ่อมแซมให้เรียบร้อย ซึ่งหากปล่อยไว้นานเกินไปอาจยิ่งทำให้เสื้อคนงานเสียหายหนักมากขึ้นก็ได้

เสื้อคนงาน

ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อคนงาน

การซ่อมแซมเสื้อคนงานด้วยตัวเอง ซึ่งนอกจากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวอีกด้วย  ยิ่งหากเป็นสาวๆ ที่จะต้องเย็บเสื้อคนงานให้แฟนตัวเองเมื่อเกิดการชำรุดด้วยแล้ว จะยิ่งทำให้เกิดความภาคภูมิใจในการซ่อมแซมเสื้ออย่างแน่นอน การซ่อมแซมเสื้อคนงานจะทำให้เสื้อผ้าสามารถอยู่กับผู้สวมใส่ไปได้นาน นอกจากนี้การซ่อมแซมเสื้อยังมีอีกหลายวิธีการที่สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการชำรุดของเสื้อคนงานไม่ว่าจะเป็น 

  • การเนา

เป็นการเย็บเสื้อคนงานด้วยมือให้ติดกันชั่วคราว เพื่อการเย็บถาวรหรือการสอยอย่างการเนาตะเข็บ, การเนาชายเสื้อหรือเนากระเป๋าให้ติดกับตัวเสื้อ ซึ่งจะมีวิธีการเนาเท่ากัน(ความถี่ห่างของฝีเข็มเสมอกันทั้งด้านบนและด้านล่าง) และการเนาไม่เท่ากัน (ความถี่ห่างของฝีเข็มสลับกันฝีเข็มถี่อยู่ด้านบนฝีเข็มห่างอยู่ด้านล่างเป็นการเนาที่ช่วยยึดผ้าให้ติดกันแน่นมาก)โดยแต่ละชนิดมีประโยชน์และการใช้งานที่แตก ต่างกัน โดยการเนาส่วนใหญ่จะทำจากขวาไปซ้าย   

 

  • การด้น

เป็นการเย็บเสื้อคนงานด้วยมือที่ใช้แทนการเย็บด้วยจักรแต่มีความทนทานมาก การด้นที่นิยมคือ การด้นตะลุย (เป็นการเย็บผ้า 2 ชิ้นให้ติดกันอย่างถาวรโดยแทงเข็มขึ้นและลงให้ฝีเข็มถี่ที่สุด) และการด้นถอยหลัง (เป็นการเย็บผ้า 2 ชนิดให้ติดกันโดยแทงเข็มขึ้นและย้อนกลับไปแทงเข็มด้านหลัง มีความทนทานมากโดยด้านหน้าจะมีลักษณะฝีเข็มเหมือนการเย็บด้วยจักร)  

  • การสอย

 เป็นการเย็บเสื้อคนงานด้วยมือ โดยมองเห็นรอยเย็บทางด้านนอกน้อยที่สุด นิยมใช้สอยชายเสื้อที่ต้องการความสวยงามประณีต การสอยมีหลายชนิดที่นิยมคือ การสอยซ่อนด้าย (การสอยที่มองเห็นเส้นด้ายเย็บเพียงเล็กน้อย โดยแทงเข็มให้เข็มสอดในช่องพับของผ้าให้กว้างช่วงละประมาณ 1 เซนติเมตร ก่อนจะแทงเข็มออกแล้วสะกิดเส้นด้ายจากผ้าชิ้นล่างประมาณ 1 เซนติเมตร)

หลากหลายวิธีการซ่อมแซมเสื้อคนงาน เพื่อให้เสื้อที่กำลังจะชำรุดหรือชำรุดจากการทำงาน อย่างการขาด หรือด้ายจากชายเสื้อหลุด กระเป๋าเสื้อขาด แค่รู้หลักง่ายๆ แบบนี้จะทำให้คุณกลับมามีเสื้อคนงานที่สมบูรณ์อีกครั้ง