การเตรียมร้านรับสกรีนเสื้อก่อนรับออเดอร์จริง

การเปิดร้านรับสกรีนเสื้อแน่นอนว่า จะต้องย่อมต้องมีการจัดการที่ดีจะทำให้สามารถรับสกรีนเสื้อได้รวดเร็วและทันส่งลูกค้า ซึ่งอันดับแรกก่อนจะเปิดร้านรับสกรีนเสื้อ จะต้องคิดให้ดีและต้องมีการวางผังที่ดีก่อน ผังร้านสกรีนที่ดีจะต้องมีการจัดตำแหน่งต่างๆให้เรียบร้อย เพื่อให้มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องชีวะอนามัย ซึ่งแม้กฎหมายบ้านเราจะไม่ได้กำหนดมาตรฐานทางด้านนี้มา ก็ควรยึดถือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

รับสกรีนเสื้อ

 

การวางผังการทำร้านรับสกรีนเสื้อ

อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าคุณรับสกรีนเสื้อชนิดไหน เพราะจะต้องดูองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างด้วย อย่างการเตรียมบล็อกสกรีน  หรือการพิมพ์แบบระบบ Heat Transfer หรือพิมพ์ DTG เมื่อรู้แล้วว่าจะรับสกรีนเสื้อชนิดไหนก็ลองแยกอุปกรณ์ออกมา เป็นส่วน ๆ  คือ

 

1.หากเป็นร้านรับสกรีนเสื้อแบบบล็อกสกรีน อุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นจะต้องใช้คือ โต๊ะสกรีน ห้องฉายแสง ห้องล้างบล็อก

2.หากเป็นร้านรับสกรีนเสื้อแบบระบบ Heat Transfer อุปกรณ์สำคัญจะต้องมี คือที่พิมพ์ภาพ และ ที่รีดร้อน

3.หากเป็นร้านสกรีนแบบ DTG อุปกรณ์ที่สำคัญจะต้องมี ที่พิมพ์เสื้อ ห้องพ่นน้ำยา ที่รีดร้อน

 

เมื่อคุณจัดการแยกและแบ่งโซนของการทำงานแล้วการมาเรียงลำดับขั้นตอนการกันต่อไปก่อนรับสกรีนเสื้อ ว่าจะทำอะไรก่อน อะไรทำหลัง และ จัดสถานที่เพื่อเรียงตามการทำงาน แค่นี้การทำงานก็จะทำให้ร้านรับสกรีนเสื้อของคุณไม่ต้องสะดุด เมื่อมีการปรับปรุงแล้วการทำงานก็จะดีขึ้น

การป้องกันเพื่อความปลอดภัย

การเปิดร้านรับสกรีนเสื้อ อย่าลืมว่าจะต้องมีหมึกพิมพ์ สีต่าง ๆ ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานรับสกรีนเสื้อ ซึ่งคุณอาจจะต้องเจอกับสารเคมีประเภท คอลรีน ทินเนอร์ อะซิโตน  หรือก๊าซพิษอื่นๆ โดยเฉพาะระบบบล็อกสกรีน อย่างการล้างบล็อกสกรีน ที่จะต้องล้างน้ำยาออกจึงส่งผลทำให้เกิดน้ำเสีย ซึ่งควรจะมีการบำบัดก่อนทิ้ง หรือ การสกรีนสีกัด สี พลาสติซอล  ที่จะก่อให้เกิดสารอันตรายระเหยไปตามอากาศเป็นการสร้างมลภาวะทางอากาศ ซึ่งอาจมีโอกาสทำให้ผู้ ปฏิบัติงานสุขภาพแย่ได้ ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี ซึ่งจะต้องนำไปคิดในเรื่องการวางแผนผังร้านรับสกรีนด้วย

 

นอกจากนี้จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน  อย่างหน้ากากกันสารพิษทางอากาศ หรือแว่นป้องกันดวงตา ถุงมือสำหรับทนสารเคมี และอาจจะมีถังดับเพลิงในกรณีที่ร้านมีแฟลชเคียว  ระบบไฟก็ควรจะมี เบรกเกอร์ขนาดที่ถูกต้องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน  มีตัวตัดไฟกันดูด ELCB มีสายดิน มีการเดินระบบไฟที่ถูกต้อง และต้องมีการใช้ไฟไม่เกินขนาดตามมาตรฐานกำหนด ซึ่งการเปิดร้านรับสกรีนเสื้อที่ดีนอกจากคุณภาพงานสกรีนเสื้อแล้วควรจะคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วย