สกรีนเสื้อยืด

สกรีนเสื้อยืด

รับสกรีนเสื้อยืด ด้วยระบบ Silkscreen ซึ่งเป็นการปาดหมึกพิมพ์ผ่านผ้าสกรีนลงไปติดบนเสื้อ ปริมาณของหมึกจึงสามารถไปติดบนตัวเสื้อได้มากและทึบกว่าการพิมพ์แบบอื่น ทำให้การพิมพ์ด้วยระบบนี้ สวย สด และคงทนกว่าระบบอื่นๆ
โดยสีที่ใช้สกรีนที่เรามีไว้บริการ มีดังนี้ , สกรีนสีพลาสติซอลสีตาย , สกรีนสีพลาสติซอลแบบ Halftone , CMYK  (สามารถดูรายละเอียดของงานสกรีนแต่ละแบบได้ที่หน้า คำถามที่พบบ่อย)
ค่าบริการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 • 1.ค่าบล็อค
  • ขนาด A4 200 บาท
  • ขนาด A3 250 บาท
  • ฟรีค่าบล็อคเมื่อสั่งจำนวน 100 ตัวขึ้นไป

  โดยการคิดค่าบล็อคจะคิดตามจำนวนสีที่ใช้ เช่น 1 ลาย ขนาด A4 มีจำนวน 2 สี จำนวนบล็อคที่ใช้คือ 2 บล็อค ราคา 150×2 = 300 บาท (แต่ถ้าสั่งจำนวน 100 ตัวขึ้นไป ค่าบล็อคส่วนนี้จะไม่นำมาคิด)

 • 2.ค่าสกรีน (สกรีนสีตาย) สำหรับงาน Halftone , CMYK สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

  ขนาดไม่เกิน A4

  จำนวนที่พิมพ์ ค่าบล็อค ค่าสกรีน (สีแรก) ค่าสกรีน (สีต่อไป)
  10-19 ตัว 200 บาท / สี 30 บาท 30 บาท
  20-99 ตัว 200 บาท / สี 12 บาท 7 บาท
  100-299 ตัว ฟรี 9 บาท 4 บาท
  300-499 ตัว ฟรี 7 บาท 4 บาท
  500+ ตัว ฟรี 5 บาท 3 บาท

  ** ราคานี้ไม่รวมการสกรีนสีพิเศษ เช่น สกรีนสีทอง สกรีนสีเงิน สกรีนฟอยล์ การคิดราคาสามารถสอบถามจากทางร้านได้ , หรือกรณีนำเสื้อมาเอง คิดค่าบริการเพิ่มเติม 5 บาท /สี

  ขนาดไม่เกิน A3

  จำนวนที่พิมพ์ ค่าบล็อค ค่าสกรีน (สีแรก) ค่าสกรีน (สีต่อไป)
  5-19 ตัว 250 บาท / สี 30 บาท 30 บาท
  20-99 ตัว 250 บาท / สี 15 บาท 10 บาท
  100-299 ตัว ฟรี 12 บาท 8 บาท
  300-499 ตัว ฟรี 10 บาท 7 บาท
  500+ ตัว ฟรี 7 บาท 4 บาท

  ** ราคานี้ไม่รวมการสกรีนสีพิเศษ เช่น สกรีนสีทอง สกรีนสีเงิน สกรีนฟอยล์ การคิดราคาสามารถสอบถามจากทางร้านได้ , หรือกรณีนำเสื้อมาเอง คิดค่าบริการเพิ่มเติม 5 บาท /สี